Zwroty i reklamacje

Reklamacja towarów zakupionych w salonach Kari, które zostały zamknięte:

Pragniemy poinformować Klientów, że produkty zakupione w zamkniętych salonach Kari nadal podlegają wszelkim przepisom dotyczącym reklamacji

Dziękujemy za okazane zaufanie. 

1.       Wadliwy produkt/y należy odesłać na adres Punktu Obsługi Reklamacji Kari Al. Krakowska 29, 05-090 Raszyn.

- Produkty powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby paczka nie uległa zniszczeniu.

- Do przesyłki należy dołączyć

·         wypełniony formularz reklamacji (do pobrania na stronie internetowej Reklamacje formularz)

·         paragon lub inny dowód zakupu produktu.  

2.       Klient odsyła produkty na swój koszt.  

3.       Firma Kari Poland Sp z o.o.  ma 14  dni na rozpatrzenie wniosku.

4.       Firma Kari Poland Sp z o.o. poinformuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną o rozpatrzeniu wniosku.

5.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Kari Poland Sp z o.o. naprawi lub wymieni  reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6.       Naprawiony lub nowy produkt zostanie odesłany na koszt Kari Poland Sp z o.o.

7.       Klient jest obowiązany podać następujące dane dla potrzeb realizacji reklamacji  przez Kari Poland Sp z o.o:

- imię i nazwisko

- adres do korespondencji lub do odesłania produktu w przypadku odrzucenia wniosku

- numer telefonu lub adres mailowy

 -numer rachunku bankowego – w przypadku zwrotu kwoty za produkt.  

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy kontakt@kari.com

Хочу!
Получать информацию об акциях, скидках и новых коллекциях!
Я хочу получать рассылку от:
*Я принимаю политику конфиденциальности

Данные, которые Вы предоставляете, заполняя данную форму, будут использованы ООО «КАРИ» при формировании базы данных о покупателях и для информирования Вас об акциях и специальных предложениях сети магазинов kari и/или kariKIDS. Для достижения указанных целей данные могут быть подвергнуты обработке с применением средств автоматизации и вычислительной техники. Заполнение Вами данной формы означает согласие на использование и обработку данных, содержащихся в данной форме, описанными способами до момента отзыва Вами такого согласия. В любой момент Вы можете отозвать свое согласие письменным заявлением в свободной форме. ООО «КАРИ» гарантирует использование предоставляемых Вами данных исключительно описанными способами, гарантирует конфиденциальность и нераспространение указанных данных.